Volkswagen Caravelle

Volkswagen Caravelle

  • ilość pojazdów: 1
  • liczba pasażerów: 9
  • wyposażenie: long, klimatyzacja,
  • audio, mikrofon, GPS system